czwartek, 15 grudnia 2016

Trudne greckie słowo: pareidolia / παρειδωλία.

#Życie Codzienne

Zrobiłam zdjęcia.
Przeglądam...
na jednym widzę, to

skała, pareidolia,

na drugim, to


jaskinia,

no właśnie, widzę czy nie widzę? I co widzę?  (Co do mojej osoby jestem pewna, że to ja).


Mówiąc krótko: na zboczu skały widzę twarze, których nie ma :D

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, które w psychologii zostało określone słowem pochodzenia greckiego - pareidolia / παρειδωλία /paridolija. 

Słowo składa się z przedrostka: 'παρά /para' (pomimo, zamiast, na zewnątrz i w opozycji do czegoś) oraz starożytnego greckiego rzeczownika: εἴδωλον/ idolon / idol, czyli nierealny, nierzeczywisty obraz, podobizna, reprezentacja.

Też widzisz? - Nie martw się , że coś z tobą nie tak. Pareidolia  nie jest chorobą psychiczną.  Jak twierdzą naukowcy jest to zjawisko powszechne, uwarunkowane ewolucyjnie (głównie chodzi  tu o unikanie niebezpieczeństwa): rozpoznaję - reaguję.
Wierzę i widzę czy widzę i wierzę?


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz